#

Project Tm 2/2

Project Tm 2/2 is gestart als een proefproject. Ik kreeg van iemand een 24 volt Het proef frame gelijkstroommotor van een rolstoel cadeau. Omdat ik er niet zeker van was of deze motor sterk genoeg was om een elektrische loc aan te drijven heb ik toen een simpel stalen frame gebouwd. Ik werkte toen nog en een en ander ging toen nog niet zo vlot. Ook beschikte ik toen over een betrekkelijk kleine draaibank, een Emco Compact 8. Het draaien van de wielen (ø 125 mm) was best een uitdaging op dat bankje.
Voorts was er het financiële aspect, omdat het een probeersel was wilde ik er eigenlijk niet veel aan uit geven. Uiteindelijk moest er toch wel een redelijk bedrag geïnvesteerd worden. Zo diende er een controle kaart voor de motor aangeschaft worden. Gekozen is voor en kaard van 4QD , type 2 QD en ook moesten er accu’s komen. Omdat normale start accu’s van auto’s niet tegen een diepe ontlading kunnen (hier is het goede verhaal te vinden ), is gekozen voor tractieaccu’s en omwille van de prijs voor semi-tractieaccu’s. Uiteindelijk bleek het ding best te rijden. SBB Tm 2/2Vervolgens moest het ergens op gaan lijken. Om het frame weer te slopen na alle werk vond ik eigenlijk zonde. Ik had echter bij de bouw er van geen rekening gehouden met het feit dat het mogelijk ergens op moest gaan lijken. Voorts wilde ik de accu’s op het frame laten omwille van het adhesiegewicht.
Via het internet werden foto’s gevonden van een Zwitsers diesel rangeerlocje. Goede tekeningen waren niet te vinden, alleen maar een paar schetsjes met hier en daar een maatje. Zo goedBijna klaar en zo kwaad als het ging werd hiervan de ombouw gebouwd, ongeveer schaal 1:8. Hij is alleen iets langer geworden omdat het frame zo lang was en omdat ik de ruimte nodig had voor de accu’s. Verder liggen bij de originele loc de wielen binnen het frame en bij mij buiten het frame. Dit zal worden opgelost door voor de wielen een valse frameplaat te zetten. De opbouw is gemaakt van 12 mm dik berken multiplex. Het dak is opgebouwd uit lagen van het zelfde materiaal. Al met al is het een geslaagd project geworden. Ik heb er het e.e.a. van geleerd en het is leuk om met het ding te rijden. Inmiddels heb ik nog twee van dit soort motoren compleet met de elektronica op de kop kunnen tikken, wat ik hiermee ga bouwen weet ik nog niet, mogelijk een Hippel (NS 500 serie) op 7 ¼” spoor.

 

 
 
Zo moet hij ongeveer worden

 


RANDOM PICTURE